Mothers Day Poems From Mwanasikana 2018

.Kana uri musikana uye mwanasikana unofanira kuedza Mothers Day Poems From Mwanasikana.Ndidzo dzimwe nhetembo izvo zvichaita kuti uchidanidzira,pfupi,shamisa,suwa & good.You anogona kuedza nhetembo ari Marathi,ChiHindi & ChiSpanish also.Each gore, zvizhinji vanhu vawane akanyatsokodzera zvinoreva kutaura madiro atinoita vanamai vedu. Izvi Mothers Day Poems From Mwanasikana–kuti anosiyana nyoro, kune setsa, kuti dzokuchema–tsvakurudza zvazvinoreva kuva amai uye kusimbisa chaizvo chisungo pakati mwana namai.Zuva raamai 2018 is a opportunity to reveal Mum that we love her for all that she’s doing. Takaisa pamwe mashoma here akanaka nhetembo uye printables wake zviri zvinobvira amuratidze madiro unomuda. It anosimbiswa kusika wake achisekerera ichi Navanaamai’ Day.Mothers’ Day ndiwo mukana kuzarura Amai kuti tinoda naye zvose kuti iye ari kuita. Takaisa pamwe mashoma here akanaka nhetembo uye printables wake zviri zvinobvira amuratidze madiro unomuda. It is guaranteed to create her grin this Mothers Day.Get Happy Mothers Day Quotes muna Hindi

Mothers Day Poems From Mwanasikana

Mothers Day Poems From Mwanasikana 2018

Tiri vanasikana navanaamai
Isiri nguva refu yapfuura.
Tinopa uye kutora
Uye tora uye kupa
Pamwe mutsara kusingaperi nguva yacho.
Love akapfuura
Uye rudo agamuchira
Pana zvakare:
A waizopiwa anokosha
Kaviri, wakakomborerwa kaviri,
A cardigan pakunamata.

Ndinenge kuripfeka
Uye kuikoshesa,
The ini ndakagamuchira,
Zvino mabasa
harungashandurwi zvakare,
Ndichafanira zvandinofanira kupfuura kuda.

Saka dai rudo rwedu
Enda mberi,
A zviuru zana makore;
Vanaamai uye vanasikana,
Vanasikana navanaamai,
Kuburikidza mufaro uye nezvimwe misodzi.

Amai vangu dzakanaka chaizvo uye nguva dzose hanya.
Iye matambudzo pamusoro pangu kana ndiri kuchikoro.
Anoita nechokwadi kuti ndasvika kwandinoenda
On nguva saka kuti handirevi sokuti benzi.
Iye ane hanya pose I hwavainahwo munun'una wangu.
Iye ane hanya pose iye kana ini tichirwadziwa.
Iye ane hanya pose I zvibodzwa chinangwa nhabvu.
Iye hanya mabhatani ari hembe yangu.

Asi zvakanaka zvose, Amai vangu anoda tose
Vanogara naye, zvose kana tiri zvakanaka nezvakaipa.
Anoita kufara neni ndobva uye kutsvoda
Uye akabata ruoko rwangu pose ndiri ndakasuruvara.

Amai, Ndinokuda
Nokuti zvose zvaunoita.
Ndichaenda kukutsvoda uye kumbundira iwe
'Achaita Unondida, wo.
Imi Mundigutse uye vanoda ini
Kukudzidzisa kuti kutamba,
Saka kunyemwerera 'chikonzero ndinokudai
On Day Mother uyu.

Final Words About Mothers Day Poems From Daughter

This was the list of Mothers Day Poems From Mwanasikana

Leave a Comment