Sul y Mamau Hapus 2018 dyfyniadau & dymuniadau

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn llawer llawn cyffro ac yn aros i groesawu'r diwrnod mwyaf ddisgwyliedig y flwyddyn galendr hon, y Sul y Mamau Hapus 2018 sy'n dathlu bob blwyddyn ar yr 2il Sul ddigwyddiad arwyddocaol y May.It i bawb i gyflwyno ein diolch edmygedd a pharch tuag at ein moms a ffigur motherly yn ein fywyd ei hun sy'n cael ei gynrychioli mewn amrywiaeth o ffyrdd. Felly i ddangos ein cariad, anwyldeb, ac efallai y attention.Mothers Sayings Dydd a Dyfynbrisiau gyda negeseuon ysbrydoledig yn cael ei ddefnyddio i greu ei deimlo'n hapus ac yn falch iawn. Felly, isod rydym wedi rhannu rhai o'r gorau Dyfyniadau Sul y Mamau Hapus a Sayings y gellid eu defnyddio i anfon at mom hoff fel cerdyn cyfarch ac eisiau cerdyn ar ddigwyddiad Sul y Mamau sydd ar y gweill.

Sul y Mamau Hapus 2018 dyfyniadau

Gallwch fynegi eich cariad at eich mam gyda'r dyfyniadau sy'n cael eu rhoi hwy isod ddyfyniadau ar gyfer chwiorydd bawb,ffrindiau,Gwraig,mab & Daughter.Even there are quotes available in many languages on our site which u can check The quotes which are given are in English.These Quotes are Specially For Mothers Day 2018.Sul y Mamau Dyfyniadau O Merch

Sul y Mamau 2018

Dyfyniadau Sul y Mamau

Sul y Mamau 2018 dyfyniadau

Sul y Mamau Hapus 2018 Poems From Merch a Son

Mae'r cysylltiad rhwng Mam a Merch a mab yn anfarwol.diwrnod Mamau 2018 Daw ychydig unwaith y flwyddyn lle mae awydd plant i drafod eu teimladau a chydnabod hi i'r caledi hi'n dewis i godi yn ystod ei hoes. Mothers and Son are constantly close and close to their own mothers who like to discuss each and every thing of their life. Ar Sul y Mamau yn agosáu 2018 achlysur cyffwrdd calon eich mommy gyda melys a sentimental Mamau Cerddi Dydd rhag Merch a Son y gall hefyd pwysleisio Gwyliau Dydd y Mamau.Negeseuon Sul y Mamau O Merch

Pan fyddwch chi'n blentyn hi'n cerdded cyn i chi,
Er mwyn gosod esiampl.
Pan fyddwch chi'n ei harddegau hi'n cerdded tu ôl i chi
I fod yno os byddwch angen iddi.
Pan fyddwch chi'n oedolyn hi'n cerdded wrth ochr chi
Felly, fel dau ffrind y gallwch fwynhau bywyd gyda'i gilydd..

Byddwn yn hoffi gallu Dywedwch Chi, mom
Byddwn yn hoffi gallu dweud wrthych, mom
faint yr ydych yn ei olygu i mi….
Ond nid oes unrhyw eiriau i ddweud
faint yr wyf yn edmygu chi…
faint yr wyf yn gwerthfawrogi eich…
faint yr wyf yn diolch i chi
am bopeth rydych chi wedi'i wneud.
Awdur Anhysbys

Byddwn yn hoffi gallu Dywedwch Chi, mom
Byddwn yn hoffi gallu dweud wrthych, mom
faint yr ydych yn ei olygu i mi….
Ond nid oes unrhyw eiriau i ddweud
faint yr wyf yn edmygu chi…
faint yr wyf yn gwerthfawrogi eich…
faint yr wyf yn diolch i chi
am bopeth rydych chi wedi'i wneud.
Awdur Anhysbys

Mamau Hapus Poems Dydd

Mamau Cerddi Dydd

Cerddi dydd Mothers From Son

Mamau Cerddi Dydd O'r Merch

Sul y Mamau Dyfyniadau 'n ddigrif